เดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนวัดบางปะกอก เดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน โดยพี่มัธยม
Visitors: 175,676