การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ speech contest

คนเก่ง ว.บก. นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญดาสา นักเรียน ชั้นม.3/4 ได้รับรางวัลรองที่ 3 และเด็กชายวุฒิพร เอี่ยมจรูญ ชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ speech contest ในหัวข้อ our land, our kings และนักเรียน ที่ได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อ ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จำนวน 8 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัญสนิทวงศ์
ฝึกซ้อม โดยคุณครูตนุภัทร มงคลสิริจันทร์ ครู TFT
และขอบพระคุณครูผู้ดูแลนักเรียน
คุณครูณัฎฐวีร์ นงนุชและคุณครูเทวศักดิ์ สุขกาย
Visitors: 174,481