วันครู 2560

คําขวัญวันครูประจำปี 2560 "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู" คณะผู้บริหาร และตัวแทนครูร่วมมอบช่อดอกไม้แด่ครูเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 ดังนี้ ผอ.เพ็ญศรี คชศิลา ครูรัชนี เขมะโรจน์กุล ครูยุวเรศ มานะกิจ ครูชนาภัทร์ ธรรัตนศรันย์ และครูเทวศักดิ์ สุขกาย
Visitors: 175,676