กล่าวปฏิญาณการเป็นข้าราชการครูที่ดี

กล่าวปฏิญาณการเป็นข้าราชการครูที่ดี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
Visitors: 174,480