ฟังบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์วรวัฒน์ วงษ์ขันธ์ (วรวฑฺฒโน )

ผอ.เพ็ญศรี คชศิลา นำคณะครูและนักเรียนฟังบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์วรวัฒน์ วงษ์ขันธ์ (วรวฑฺฒโน ) หรือพระอาจารย์วรวัฒน์ ธรรมเดลิเวอรี่ เนื่องในวันมาฆบูชา
Visitors: 174,480