การประกวดวาดภาพ ระบายสี ในหัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมีพ่อหลวง"

ประมวลภาพการประกวดวาดภาพ ระบายสี ในหัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมีพ่อหลวง" งานวิชาการ..ตามรอยศาสตร์พระราชา..
รอลุ้นผลการประกวด ..สวยๆทั้งนั้นเลย ..ตัดสินโดยคณะครูศิลปะ ให้คำปรึกษาและดูแลการประกวดโดยครูเอกรัช คุ้มผิวดำ ครูกมลรัตน์ หนองรั้ง และครูอัญชลี น้อยบัวงาม
Visitors: 174,481