การแสดง Body Percussion

การแสดง Body Percussion จากนักเรียนชมรมดนตรีสากล ฝึกซ้อมโดยครูเนย นัทชา ไวสยกุล และครูอมรเทพ ศักดิ์ศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
Visitors: 157,993