การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ

1.การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560
วิชาวิทยาศาสตร์ ด.ช.อาชาไนย ยกสมบัติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2.การสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1
วิชาคณิตศาสตร์ ด.ช.ณพธนชล สุขสิริทรัพย์กุล
วิชาวิทยาศาสตร์ ด.ช.ณพธนชล สุขสิริทรัพย์กุล และ
ด.ช.อาชาไนย ยกสมบัติ

3.การแข่งขันในงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ด.ช.อาชาไนย ยกสมบัติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันประดิษฐ์เศษวัสดุ
ด.ญ.ณัฐนี หิรัญพฤกษ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ด.ญ.พัชรพร ฉายจรุง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

4.การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ
ด.ญ.ปรียาวดี ลาคานี ป.4/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
Visitors: 175,676