กังหันน้ำชัยพัฒนา

ห้องเรียนสีเขียว กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" เป็น กังหันน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำแก่ปวงชน

"กังหันน้ำชัยพัฒนา" ทำงานโดย การหมุนปั่น เพื่อเติมอากาศให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี สามารถประยุกต์ใช้บำบัดน้ำเสีย จากการอุปโภคของประชาชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มออกซิเจน ให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร
Visitors: 175,676