โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท) ประจำปี 2559

ศูนย์สอบโรงเรียนวัดบางปะกอก ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ที่มาสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท) ประจำปี 2559
Visitors: 175,676