รับทุนอาหารกลางวัน

รับทุนการศึกษา-ทุนอาหารกลางวัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม (วราห์ ปญญฺวโร) ณ วัดโพธิ์ทอง
Visitors: 171,802