การแข่งขันหมากล้อม

แสดงความยินดีพร้อมมอบโล่แกนนำการสนับสนุนการแข่งขันหมากล้อม ของโรงเรียนวัดบางปะกอก และเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากล้อม ในรายการแข่งขันกระชับมิตรครูแกนนำ ครั้งที่ ๑ ในโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้หมากล้อมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนมัธยมประชานอเวศน์ สำนักงานเขตจตุจัตร เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
Visitors: 174,480