การฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ค่าย ฝึกวงษ์กล้าหาญ กองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559

การฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ค่าย ฝึกวงษ์กล้าหาญ กองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559
Visitors: 175,677