โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ป.5

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เครือข่ายที่ 75 ระดับ ป.5
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวิทยาศาสตร์ ด.ญ.นันทพร สินอยู่
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ /ด.ญ.เอเชีย สมปัญญา/ด.ญ. รติกานต์ เทียบทับ/ด.ญ.ธัญพิชชา ทองไทย
Visitors: 175,676