เข้าพบนายกรัฐมนตรี

"อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนวัดบางปะกอก"
วันที่ 15 ธ.ค.59
ศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ บช.น. ได้ทำการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนสัมพันธ์ เพื่อขอบคุณ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
1.ผู้มอบดอกไม้
ด.ญ.ปรียาวดี ลาคานี ชั้น ป.4
2.ผู้ถือพานกรรไกร
ด.ช.อานนท์ เทพไพศาล ชั้น ป.4
Visitors: 175,676