มิกเกะ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21

โรงเรียนวัดบางปะกอก ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวรรณา ศิริชัยวัฒนา กับกิจกรรมโพสต์ภาพการแจกนิตยสารมิกเกะ ได้รับคะแนนสูงสุด.ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.59 ขอแสดงความยินดี
Visitors: 175,676