จัดประชุมพัฒนาความร่วมมือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน. การคุ้มครองนักเรียน ร่วมกับทีมงานสหวิชาชีพ นักพัฒนาสังคม นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข 58

จัดประชุมพัฒนาความร่วมมือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน. การคุ้มครองนักเรียน ร่วมกับทีมงานสหวิชาชีพ นักพัฒนาสังคม นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข 58 จับมือเป็นทีมเดียวกันเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่ทำเพื่อเด็ก ๆ ของเรา. รวมถึงน้องถังด้วย ที่จัดโครงการดี ๆ ทำให้เกิดทีมนี้ขึ้นมา ขอบคุณค่ะ
Visitors: 175,676