การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดเขตราษฎร์บูรณะ ระดับชั้น ป.5 ได้รับรางวัลอันดับที่ 2

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดเขตราษฎร์บูรณะ ระดับชั้น ป.5 ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 โครงงานเรื่อง หุงข้าวไม่ให้บูด ด้วยน้ำส้มสายชู โดย ด.ญ ธัญพิชชา ทองไทย ด.ญ รติกานต์ เทียบทับ และ ด.ญ เอเซีย สมปัญญา
Visitors: 175,677