การซ้อมหนีไฟ

โรงเรียนวัดบางปะกอก ขอขอบพระคุณวิทยากรจากสถานีดับเพลิงทุ่งครุ แนะนำให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการแก้ปัญหาเมื่อเกิดอัคคีไฟ พร้อมทั้งการซ้อมหนีไฟ และการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่บนอาคาร
Visitors: 175,676