เจ้าหน้าที่จากศูนย์สาธารณสุขมาให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพร่างกายตนเอง

เจ้าหน้าที่จากศูนย์สาธารณสุขมาให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพร่างกายตนเอง
Visitors: 171,801