การแข่งขันกีฬาช้างน้อยเกมส์ 2559

ผอ.เพ็ญศรี คชศิลา มอบรางวัลนักกีฬาตัวแทนโรงเรียน ในการแข่งขันกีฬาช้างน้อยเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559 แข่งขันเมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ดังนี้
กีฬาเทควันโด
1. เหรียญทอง รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีหญิง ได้แก่ เด็กหญิงวัลภา ขุนดีคล้าย
2. เหรียญทอง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย ได้แก่ เด็กชายธนัชวิชญ์ ฟูกระโทก
ครูผู้ฝึกสอน ครูพิทยา สิทธิทองศรี
กีฬาวอลเล่ย์บอล
เหรียญเงิน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง ได้แก่
เด็กหญิงมาริสา บุญส่ง
ครูผู้ฝึกสอน ครูภรณี ศิริวิศาลสุวรรณ
กีฬาเปตอง
เหรียญเงิน ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ได้แก่ เด็กชายวิศรุต มีคง ป.3/5
เหรียญเงิน ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่ เด็กชายณัฐดล กอเซ็ม ป.6/3
เหรียญทอง หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่ เด็กหญิงสุจิตรา ปาริสุทธิ์ ป.3/4
เหรียญทอง หญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่
1 เด็กหญิงวิจิตรา สีหาบุญทอง ม.3/3
2 เด็กหญิงวรรณธิดา ไชยแก้ว ป.3/5
3 เด็กหญิงสุจิตรา ปาริสุทธิ์ ป.3/4
เหรียญเงิน ทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่
1 เด็กหญิงวิจิตรา สีหาบุญทอง ม.3/3
2 เด็กหญิงวรรณธิดา ไชยแก้ว ป.3/5
3 เด็กหญิงสุจิตรา ปาริสุทธิ์ ม.3/4
เหรียญทอง หญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่
1. เด็กหญิงสิริญญา พรมไทย ม.3/3
2. เด็กหญิงภคพร รสชา ป.6
เหรียญทอง ทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่
1 เด็กหญิงสิริญญา พรมไทย ม.3/3
2 เด็กหญิงจิดาภา ชื่นทวีทรัพย์ ม.2/2
3 เด็กหญิงภคพร รสชา ป.6
4 เด็กหญิงลูกศร แถวจะบก ม.2/2
รางวัลถ้วยรวมรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง
รางวัลถ้วยรวมรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง
และ รางวัลพิเศษ ได้แก่
เด็กหญิงสุจิตรา ปาริสุทธิ์ ม.34
ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาดีเด่นรอรับโล่และทุนการศึกษาจากกทม.
ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวไพรินทร์ เกิดแย้ม
นายทวีศักดิ์ อบภิรมย์ภู่
นายศักดิ์สิทธิ์ สุขดี
Visitors: 175,676