สัปดาห์วิทยาศาสตร์

การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ความรู้มากมายทางวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวเรา วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ใกล้ตัว มาเรียนรู้กันผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์...
คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้เปิดฐานความรู้ทั้ง 7 ฐาน ให้นักเรียนได้เรียนรู้กันอย่างใกล้ชิด ผ่านกระบวนการการทดสอง ทดสอบ โดยมีพี่ๆมัธยมคอยดูแลน้องๆ
Visitors: 175,677