ครูศิริรัตน์ รัตนะ ทบทวนมารยาทการไหว้ พร้อมทั้งให้นักเรียนแต่ละระดับฝึกปฏิบัติ

ครูศิริรัตน์ รัตนะ ทบทวนมารยาทการไหว้ พร้อมทั้งให้นักเรียนแต่ละระดับฝึกปฏิบัติ
Visitors: 175,676