รางวัลผู้นำรุ่นจิ๋ว 2016 ดีเด่น

เด็กหญิงนันทพร สินอยู่ นักเรียน ป.5/1 ได้รับโล่รางวัลผู้นำรุ่นจิ๋ว 2016 ดีเด่น โครงการนักผังเมืองจิ๋ว Best Service 2016
Visitors: 175,676