นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2559
Visitors: 175,676