วันครู 2559

ท่านผู้อำนวยการเพ็ญศรี คชศิลา ท่านรองผู้อำนวยการ และตัวแทนครูแต่ละสายชั้นร่วมงานวันครูมอบช่อดอกไม้ของที่ระลึกแด่ครูที่ได้รับรางวัลและครูที่จะเกษียณอายุราชการปี 2559
Visitors: 175,676