เด็กชายรัตพล จันทมุลตรี BMA Top Talent 2015 “สุดยอดเด็กเก่ง แห่งกรุงเทพมหานคร”

 
เด็กชายรัตพล  จันทมุลตรี 
 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
 
โครงการ BMA Top Talent 2015 “สุดยอดเด็กเก่ง  แห่งกรุงเทพมหานคร”
 
ฝึกสอนโดย ครูบัวซ้อน  ตำมะ

 

 

 

 

 

Visitors: 175,676