ครูเอกรัช คุ้มผิวดำ "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"

ครูเอกรัช คุ้มผิวดำ ได้รับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"

ใน โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 9 พ.ศ.2558"

Visitors: 174,480