รางวัลนวัตกรรมการประหยัดน้ำระดับประเทศ

นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการ

ประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ 58 โดยมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 49 ผลงานจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และมี 12 ผลงานผ่านหลักเกณฑ์ได้รับรางวัล 

โรงเรียนวัดบางปะกอก กรุงเทพมหานคร  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

ประเภทนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จากผลงาน "เหยียบแล้วสบาย"  
โดยครูเอกรัช  คุ้มผิวดำ   เงินรางวัล 30,000 บาท
Visitors: 174,480