เด็กหญิงวรรณภร ศรีทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนวัดบางปะกอก เด็กหญิง วรรณภร ศรีทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพในหัวข้อศีล5 และได้เป็นตัวแทนของจังหวัดกรุงเทพมหานครไปประกวดระดับประเทศ

Visitors: 175,677