ครูธนิศร สมคำ รางวัล ชนะเลิศ ประเภทสื่อสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3

ครูเอกรัตน์ คุ้มผิวดำมอบเงินรางวัล ชนะเลิศ ประเภทสื่อสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3 แก่ครูธนิศร สมคำ
ในการแข่งขัน / ประกวดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียน และครู โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
คุณภาพทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน เครือข่ายโรงเรียนที่ 75 เขตราษฎร์บูรณะ

Visitors: 175,676