โครงการแซนด์วิชจานเด็ด คนเก่ง ครั้งที่ 14

เด็กหญิงพัชรพร ฉายจรุง นักเรียนชั้น ป.5/4 เข้าร่วมประกวดโครงการแซนด์วิชจานเด็ด คนเก่ง ครั้งที่ 14 เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย ได้รับทุนการศึกษาพร้อมวุฒิบัตร ฝึกสอนโดยคุณครูจุฬารัตน์ ศรีพระราม
Visitors: 175,676