การประดวดสวดมนต์หมู่สรีเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

ท่านรองฯ อนุรักษ์ น้อยเล็ก มอบรางวัลเกียรติบัตร การประดวดสวดมนต์หมู่สรีเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมและมัธยม เนื่องในวันวิสาขบูชา และอัฏฐมีบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
Visitors: 175,676