บทคัดย่อ นายประสงค์ ศรีบุญเรือง

                         ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สุขภาพดี อยู่ที่ตัวเรา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผู้ศึกษา    นายประสงค์  ศรีบุญเรือง   ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนวัดบางปะกอก  สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร

 ปีที่ศึกษา          2555 - 2556

Visitors: 174,480