บทคัดย่อ นางสาวไพรินทร์ เกิดแย้ม


                    ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เด็กไทยรักษ์วัฒนธรรม     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

                   ผู้ศึกษา     นางสาวไพรินทร์  เกิดแย้ม  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนวัดบางปะกอก  สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร

ปีที่ศึกษา          2557

Visitors: 175,676