พระอาจารย์ วีรพล วีรพโล มอบรางวัลขับเสภา วันกีฬาสี ให้แก่เด็กชาย วรยศ จารุสันต์ นักเรียนชั้น ม.๑/๕

พระอาจารย์ วีรพล วีรพโล มอบรางวัลขับเสภา วันกีฬาสี ให้แก่เด็กชาย วรยศ จารุสันต์ นักเรียนชั้น ม.๑/๕
Visitors: 174,480