ท่านรองฯ อนุรักษ์ น้อยเล็ก มอบรางวัลนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่นำสวดมนต์ และร้องเพลงชาติเป็นประจำทุกเช้า. ดูแลและฝึกซ้อมโดย คุณครูศิริรัตน์ รัตนะ

ท่านรองฯ อนุรักษ์ น้อยเล็ก มอบรางวัลนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่นำสวดมนต์ และร้องเพลงชาติเป็นประจำทุกเช้า. ดูแลและฝึกซ้อมโดย คุณครูศิริรัตน์ รัตนะ
Visitors: 174,480