หนังสือส่งเสริมการอ่าน Learn with story. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หนังสือส่งเสริมการอ่าน Learn  with  story.

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

โดย นางสาวอ้อมฟ้า  พึ่งสาย

 

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนวัดบางปะกอก 

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

 

ภาพประกอบ  นางกมลรัตน์  หนองรั้ง

 

Visitors: 174,480