รางวัลของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. การประกวดถ่ายภาพนมโรงเรียนได้รับรางวัลที่ 1. โดยคุณครูเอกรัช. คุ้มผิวดำ

รางวัลของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. การประกวดถ่ายภาพนมโรงเรียนได้รับรางวัลที่ 1. โดยคุณครูเอกรัช. คุ้มผิวดำ
Visitors: 175,677