โครงการ English for Kids วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม)

รายชื่อนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ด.ช ศุภณัฐ ไชยศิริพุ่มคีรี ม.2/1
ด.ญ อรวรรยา ปลอดวงศ์ ม.2/3
ด.ช ภาณุวิชญ์ ทวีสุขวีรมงคล ม.2/3
ด.ญ พัชราภา ธันยธนฉัตร ม.3/3

จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและ Andrew Biggs Academy

คุณครูผู้ควบคุม นางสาวนงนุช บุญตาระวะ
Visitors: 175,676