รางวัลชนะเลิศ "เวทีคนเก่ง กทม." โครงการมหานครวัยทีน

๑.เด็กหญิงจิราภา ศรีชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒.เด็กหญิงวิชิตา ตาคำเที่ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ได้รับ รางวัลชนะเลิศ "เวทีคนเก่ง กทม." โครงการมหานครวัยทีน และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

ฝึกสอนโดย ครูญาดานิภาณัฏฐ์ ศิริอำมาตร

Visitors: 175,676