ภาพกิจกรรม


 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณะปโก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
  ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล "วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง วันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 • นักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทย รุ่น 34 กิโลกรัม

  คนเก่ง ว.บก. ."นักกีฬาทีมชาติไทย" เด็กหญิงน้ำเพชร สอนโยธา นักเรียนชั้น ม.1/2
  กับทักษะความสามารถ ความมุ่งมั่งตั้งใจจนได้เป็นนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทย รุ่น 34 กิโลกรัม
 • นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง การแข่งขันคอร์ฟบอลรุ่น 16 ปี

  เด็กหญิงจินตนา ยากลิ่นหอม นักเรียนชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง จากการแข่งขันครั้งแรกของโรงเรียนเรา และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคอร์ฟบอลรุ่น 16 ปี

  โรงเรียนวัดบางปะกอกขอกราบขอบพระคุณสมาคมกีฬาคอร์ฟบอล นำโดยนายกสมาคม รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ ได้มอบเสาคอร์ฟบอล จำนวน 1 คู่ และลูกบอลจำนวน 2 ลูก (มูลค่า 12,000 บาท) ให้กับโรงเรียนวัดบางปะกอก ทำให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ...และบุคคลสำคัญ อีกมากมาย อาทิ ครูก๊อต นายพิศิษฐ์ จันทร์ดี ครูในโครงการครูอาสารูปแบบใหม่ Teach for Thailand (TFT) , ครูหวาน น.ส.ภรณี ศิริวิศาลสุวรรณ ที่ดูแลนักเรียนทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อม และคณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษาทุกท่าน ... **** รายการต่อไปพบกันที่คอร์ฟบอลชิงแช้มป์ประเทศไทย 16-21 ธันวาคม 2561 ****
 • การสอบคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษา นักเรียนที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

  การสอบคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษา นักเรียนที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ทั้ง 8 คน และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  ในปีนี้ โรงเรียนวัดบางปะกอก สอบคัดเลือกได้จำนวน 4 ทุน ดังนี้
  อันดับ 1 ด.ช.ธีรศักดิ์ หนองศรี รร.วัดบางปะกอก
  อันดับ 2 ด.ญ.รัณรฎา บุญพยง รร.วัดบางปะกอก
  อันดับ 3 ด.ช.จิรายุ เขตบุญพร้อม รร.วัดบางปะกอก
  อันดับ 4 ด.ญ.น้ำเพชร คงไชย รร.วัดบางปะกอก
  และขอขอบพระคุณคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกท่านที่สละเวลาในการสอนช่วยฝึกฝนเด็กๆทุกคนด้วยความทุ่มเทค่ะ
 • รางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561

  เด็กหญิงพรทิตา ไชยนา ได้รับรางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ประเภท เยาวสตรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวดเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 ขอขอบคุณคุณครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน ที่ทำให้การประกวดครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีค่ะ ขอบคุณคุณครูศิริรัตน์ รัตนะ ที่ช่วยฝึกซ้อมมารยาทไทย. คุณครูเรียมจิตร ที่ช่วยฝึกซ้อมฝีมือไทย คุณครูภัทร ที่ช่วยดูแลเรื่องเครื่องแต่งกาย และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนในการแข่งขันครั้งนี้ ขอบใจเยาวสตรีรุ่นพี่ ใบเตยที่มาช่วยฝึกซ้อมน้อง. และขอบคุณกำลังใจของทุก ๆ คนค่ะ.
Visitors: 175,676