สีและสัญลักษณ์

สีประจำโรงเรียน คือ สีเทา - ชมพู

สัญลักษณ์ คือ ตราโรงเรียนมีอักษรย่อ วบก. อยู่ใต้ร่มฉัตร 9 แฉก

 

 

Visitors: 174,480